turystyka śląskie

Wydawnictwa

Śląskie. Przewodnik pozytywny- już III edycja popularnego wydawnictwa

W grudniu 2015 roku ukazała się III edycja wydawnictwa "Śląskie. Przewodnik pozytywny".  Druk w nakładzie 10 000 egzemplarzy został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.   Czytaj dalej »

Mapka tras rowerowych GOP

W listopadzie 2015 r. ukazała się mapa tras rowerowych po Metropolii Silesia i okolicach. Mapa ukazała się w nakladzie 10 tys. egzemplarzy. Jest dostępna w wybranych Punktach Informacji Turystycznej. Czytaj dalej »

Nowe turystyczne mapy subregionalne

W ramach finansowej współpracy z blisko 70 Punktami Informacji Turystycznej oraz Związkiem Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniem Region Beskidy, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA", Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Śląska Organziacja Turystyczna wydała w łącznym nakładzie 265 tys. egzemplarzy mapy turystyczne po Czytaj dalej »

Nowe informatory subregionalne po województwie śląskim

W ramach finansowej współpracy z blisko 70 Punktami Informacji Turystycznej oraz Związkiem Gmin Jurajskich, Stowarzyszeniem Region Beskidy, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej "OLZA", Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Śląska Organziacja Turystyczna wydała w łącznym nakładzie 310 tys. egzemplarzy informatory turystyczne po Czytaj dalej »

Mapka Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”

W paździrniku 2015 roku ukazała się mapka Szlaku Kulinarnego "Śląskie Smaki". Prezentuje ona wszytskie lokale szlaku, menu Śląskie Smaki oraz pobliskie atrakcje turystyczne. Publikacja umożliwia również zbieranie pieczątek w ramach konkursu Poznaj Śląskie Smaki.  Mapka jest dostępna we wszystkich lokalach Szlaku Kulinarnego "Śląskie Smaki". Ukazała się w nakładzie 50 tys. egzemplarzy.   Czytaj dalej »

Przewodnik kulinarno-turystyczny w wersji angielskiej i niemieckiej

W marcu 2015 r. ukazał się przeowdnik kulinarno-turystyczny w wersji angielskiej i niemieckiej. Przewodnik prezentuje restauracje Szlaku Kulinarnego "Śląskie Smaki" w połączeniu z bliskimi im atrakcjami turystycznymi, co stanowi gotową ofertę spędzenia czasu w regionie. Ponadto, wydawnictwo to również mini książka kucharska z przepisami na wybrane dania regionalne. Publikacja ukazała Czytaj dalej »

Wydawnictwa promujące Śląskie Smaki w 2014 roku

W 2014 r. Śląska organizacja Turystyczna wydała dwie  publikacje promujące Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”.  Zaktualizowano i rozszerzono o przepisy kulinarne przewodnik kulinarno-turystyczny po Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki”. Znajdują się w nim opis wszystkich restauracji Szlaku wraz z opisem pobliskich atrakcji turystycznych oraz mini książka kucharska, zawierająca przepisy Czytaj dalej »

Mapy turystyczne województwa śląskiego

W ramach realizacji projektu "Śląski System Informacji Turystycznej" w łącznym nakładzie 230 tys. egzemplarzy ukazało się 5 subregionalnych map turystycznych województwa śląskiego. Mapy dostępne są w 67 Punktach Informacji Turystycznej na terenie województwa. Czytaj dalej »

Nowe informatory i przewodniki turystyczne po województwie śląskim

W ramach realizacji projektu "Śląski System Informacji turystycznej" w łącznym nakładzie 330 tys. egzemplarzy ukazały się najnowsze wydawnictwa promujące województwo śląskie. Znajdziemy wśród nich: - Przewodnik turystyczny po województwie śląskim, który ukazał się również w angielskiej i niemieckiej wersji językowej. - 5 rodzajów Informatorów turystycznych,w  tym po: Czytaj dalej »

Mapa Szlaku Zabytków Techniki

W ramach realizacji projektu "Śląski System Informacji Turystycznej" w nakładzie 200 tys. egzemplarzy ukazała się mapa markowego produktu turystycznego województwa śląskiego- Szlaku Zabytków Techniki.  W wydawnictwie, poza mapą regionu,  znajdują się opisy obiektów znajdujących się na Szlaku oraz ich dane teleadresowe. Mapa dostępna jest w 67 Punktach Informacji Turystycznej na terenie Czytaj dalej »