turystyka śląskie

Zamówienia

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu „Mobilne Śląskie”

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu „Mobilne Śląskie” Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe (2) na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie” Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami. REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ Czytaj dalej »

Protokół wyboru wykonawcy wg. zasad konkurencyjności dla postępowania na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu „Mobilne Śląskie”.

Protokół wyboru wykonawcy wg. zasad konkurencyjności dla postępowania na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu "Mobilne Śląskie". Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem. Protokół z wyboru ofert 26.02.2018 Czytaj dalej »

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2018 dot. zapytania ofertowego do projektu „Mobilne Śląskie”.

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2018 (godz. 16.56) dot. zapytania ofertowego do projektu "Mobilne Śląskie". Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem Odpowiedzi na pytania Czytaj dalej »

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2018 i z dnia 08.02.2018r. dot. zapytania ofertowego do projektu „Mobilne Śląskie”

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2018 i z dnia 08.02.2018r. dot. zapytania ofertowego do projektu "Mobilne Śląskie". Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem Odpowiedzi Czytaj dalej »

Sprostowanie zapisów w ramach projektu Mobilne Śląskie

Sprostowanie zapisów – oczywistej omyłki pisarskiej, nie powodujących zmiany warunków udziału w postępowaniu oraz nie powodujących zmiany ogłoszenia zamieszczonego w bazie konkurencyjności REGULAMINU ZAPYTANIA OFERTOWEGO przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności wg pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz ES na lata 2014-2020 z dnia Czytaj dalej »

Sprostowanie omyłek do zapytania ofertowego „Mobilne Śląskie”

Sprosowanie do omyłek do zapytania ofertowego "Mobilne Śląskie" Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem. Sprostowanie zapisów Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie” Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami. REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ Czytaj dalej »

Protokół z wyboru ofert w postępowaniu na wykonanie i instalację nowego oznakowania oraz demontaż starego oznakowania szlaków zabytków techniki województwa śląskiego

Protokół z wyboru ofert w postępowaniu na wykonanie i instalację nowego oznakowania oraz demontaż starego oznakowania szlaków zabytków techniki województwa śląskiego i uzupełnienie pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych woj. śląskiego. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem. Protokół 2 z wyboru ofert oznakowanie SZT 2017 Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania drogowego

Śląska Organizacja Turystyczna ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania drogowego. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Formularz oferty - zał 1 Kosztorys_ofertowy_- do wypełnienia Kosztorys_ofertowy_SZZT_2017 Regulamin zapytania ofertowego wymiana i aktualizacja oznakowania SZT i uzupełnienie oznakowania Wykaz doświadczenia - zał Czytaj dalej »