turystyka śląskie

Zamówienia

Protokół z zapytania ofertowego na Studium Wykonalności dla projektu Mobilne Śląskie.

Protokół z zapytania ofertowego na Studium Wykonalności dla projektu Mobilne Śląskie. (więcej…)

Zapytanie ofertowe na Studium Wykonalności dla projektu Mobilne Śląskie.

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej 20 tys. zł netto, na Studium Wykonalności dla projektu Mobilne Śląskie, wraz z wszystkimi wymaganymi przez Instytucję Zarządzającą załącznikami do wniosku, wnioskiem aplikacyjnym oraz dokumentacją techniczną. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Zapytanie ofertowe studium wykonalności Czytaj dalej »

Rozstrzygnięto porównanie ofert na druk i dostawę turystycznych map subregionalnych

Śląska Organizacja Turystyczna rozstrzygnęła konkurs ofert na druk i dostawę turystycznych map subregionalnych. Protokół z porównania ofert znajduje się poniżej:

Protokół- druk map turystycznych

Zapytanie ofertowe na druk i dostawę turystycznych map subregionalnych

Śląska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs ofert na druk i dostawę 5 rodzajów turystycznych map subregionalnych. Oferty można składać do wtorku, 27 października, do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe -druk map subregionalnych

Rozstrzygnięto konkurs ofert na oznakowanie atrakcji turystycznych

W dniu 21 października 2015 r. Śląska Organizacja Turystcyzna rozstrzygnęła konkurs ofert na  Wykonanie i instalację oraz uzupełnienie oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki oraz pozostałych atrakcji turystycznych województwa śląskiego.  informacja o wyborze oferty na oznakowanie atrakcji 2015 Czytaj dalej »

Zapytanie dot. zapytania ofertowego na wykonanie i instalację oraz uzupełnienie oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki oraz pozostałych atrakcji turystycznych województwa śląskiego

Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Śląskiej Organizacji Turystycznej w dniu 20 października 2015 r. w związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie i instalację oraz uzupełnienie oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki oraz pozostałych atrakcji turystycznych województwa śląskiego. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem. Odpowiedź na pytanie Czytaj dalej »

Przetarg na wykonanie i instalację oraz uzupełnienie oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki oraz pozostałych atrakcji turystycznych województwa śląskiego

Śląska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na wykonanie i instalację oraz uzupełnienie oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki oraz pozostałych atrakcji turystycznych województwa śląskiego. Komplet dokumentów opisujących przedmiot przetargu, warunki udziału oraz termin składania ofert znajduje się poniżej: Regulamin zapytania ofertowego Załącznik do zadania nr 1 Załącznik Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe- druk wydawnictwa

Śląska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym określenia ceny wydruku wydawnictwa promującego Szlak Kulinarny "Śląskie Smaki' w dwóch wersjach językowych.  Poniżej znajduje się pełna treść zapytania, którego część stanowi formularz ofertowy. Na oferty czekamy do 17 lutego 2015 r do godziny 13:00. zapytanie ofertowe szlak kulinarny 2015 Czytaj dalej »

Szacunkowe zapytanie ofertowe

Śląska Organizacja Turystyczna zwraca się ze wstępnym, szacunkowym zapytaniem ofertowym dotyczącym druku informatorów i map turystycznych.

Poniżej znajduje się treść zapytania. Na oferty czekamy do 18 lutego do godziny 12:00.
Druk informatorów i map turystycznych

Zawiadomienie o wyborze oferty

Śląska Organizacja Turystyczna informuje o wyborze oferty na  „Wykonanie i instalację nowego oznakowania oraz demontaż starego oznakowania Szlaków Zabytków Techniki województwa śląskiego i uzupełnienie pozostałego oznakowania drogowego atrakcji turystycznych woj. śląskiego” Zawiadomienie o wyborze oferty Czytaj dalej »