Śląska Organizacja Turystyczna Mobilne Śląskie - Śląska Organizacja Turystyczna
turystyka śląskie

Mobilne Śląskie

„Mobilne Śląskie”. Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.

  • Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna
  • Dofinansowanie: Projekt jest dofinansowany z RPO WSL na lata 2014-2020

logo efs mobilne slaskie

  • Okres realizacji: do 1.06.2018 do 31.05.2018
  • Krótki opis projektu:

Projekt obejmuje szerokie udostępnienie zasobów kulturowych i turystycznych i wzrost dostępu użytkowników do treści publikowanych przez portal slaskie.travel poprzez dobudowanie do portalu nowych narzędzi dystrybucji danych i funkcjonalności udostępniających te dane. Zostaną wprowadzone nowe i udoskonalone formy przekazu, takie jak pełna responsywność witryny oraz stworzenie dedykowanych aplikacji na 3 systemy mobilne. Wprowadzone nowe funkcjonalności zagwarantują dostępność treści na dowolnych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych. Wdrożone rozwiązania zapewnią zaawansowaną personalizację uzyskiwanych informacji i wysoki stopień komunikacji społecznościowej. Wdrożenie zaawansowanych e-usług interaktywnych oraz elementów inteligentnej komunikacji z użytkownikiem wraz uzupełnieniem o element digitalizacji zasobów kulturowych województwa, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik i form cyfryzacji miejsc i obiektów (technologia VR, AR, 360 st.).

  • Zakłady efekt oraz korzyści:

Zwiększenie zasięgu użytkowników dla zasobów, dotarcie do potencjalnego turysty poprzez utworzenie tematycznych aplikacji mobilnych.  Optymalizacja obecnego portalu slaskie.travel oraz wszystkich podserwisów. Rozbudowa usług webservice API, umożliwiająca synchronizację wszystkich danych z dowolną stroną internetową. Digitalizacja zasobów kulturowych województwa śląskiego, wzmocnienie funkcji promocyjnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii prezentacyjnych czyli fotografii, filmów z drona, filmów sferycznych, zastosowanie rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości.