turystyka śląskie

Plan pracy

Plany pracy Śląskiej Organizacji Turystycznej w zakresie działań wydawniczych, medialnych, promocyjnych i wystawienniczych.