turystyka śląskie

Władze

Władze Śląskiej Organizacji Turystycznej

Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej:

Roman Bargieł – Wiceprezes Zarządu- Przedstawiciel Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach
Grzegorz Chmielewski – Wiceprezes Zarządu-Prezes Oddziału Śląskiego Polskiej Izby Turystyki
Adam Markowski -Wiceprezes  Zarządu- Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich
Sylwia Banaszewska – Sekretarz ŚOT, Urząd Miasta Gliwice
Marcin Stańczyk – Skarbnik ŚOT, Urząd Miasta Katowice

 

Członkowie Zarządu:

Krystyna Papiernik – Członek Zarządu – Prezes Śląskiej Izby Turystyki
Dariusz Gacek
– Członek Zarządu – Miejskie Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich
Krystyna Gołąbek
  Członek Zarządu – Business Service GALOP
Janusz Dziedzic – Członek Zarządu- Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego
Anna Kuś Członek Zarządu – Biuro Podróży „Polan” w Pszczynie
Ewa Weintrit Członek Zarządu – „Ave” Touroperator Katowice

 

Komisja Rewizyjna:

Aleksandra Malczyk – Przewodnicząca, Przedstawicielka Gminy Ornontowice
Anna Panas – Zastępca Przewodniczącej, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Grzegorz Boksa – Sekretarz Komisji – Sekretarz Jurajskiej Organizacji Turystycznej
Andrzej Mikulski – Członek Komisji – Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Aneta Poraniewska – Członek Komisji – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Nadwiślańska Agencja Turystyczna

Edward Kutyła – Członek Komisji – Prezes PTTK Oddział w Jastrzębiu Zdroju