turystyka śląskie

Władze

Władze Śląskiej Organizacji Turystycznej

Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej:

1. Adam Wawoczny – Prezes Zarządu – Przedstawiciel Województwa Śląskiego
2. Grzegorz Chmielewski – Wiceprezes Zarządu – Prezes Oddziału Śląskiego Polskiej Izby Turystyki
3. Adam Markowski – Wiceprezes  Zarządu – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich
4. Roman Bargieł  – Wiceprezes Zarządu – Przedstawiciel Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach
5. Andrzej Lichota – Skarbnik,  przedstawiciel Ośrodka Harcerskiego Śląskiej Chorągwi ZHP „Hotel SKAUT” w Chorzowie
6. Anna Kuś – Sekretarz, Biuro Podróży „Polan”

Członkowie Zarządu:

7. Sylwia Banaszewska – Członek Zarządu, Miasto Gliwice
8. Wojciech Dziąbek –  Członek Zarządu – Przedstawiciel Województwa Śląskiego, Dyrektor Departamentu Turystyki UMWSL
9. Wojciech Juroff – Członek Zarządu – przedstawiciel Miasta Dąbrowa Górnicza
10. Jarosław Klimaszewski – Członek Zarządu – Prezes Stowarzyszenia Region Beskidy i Przewodniczący Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”
11. Wojciech Ostaszewski – Członek Zarządu – Dyrektor biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
12. Dariusz Gacek – Członek Zarządu – Miejskie Centrum Informacji i Turystyki Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich
13. Krystyna Gołąbek – Członek Zarządu – Business Service GALOP

Zarząd ŚOT. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Juroff, Anna Kuś, Grzegorz Chmielewski, Adam Markowski, Adam Wawoczny, Krystyna Gołąbek, Wojciech Ostaszewski, Sylwia Banaszewska, Wojciech Dziąbek, Roman Bargieł, Dariusz Gacek, Andrzej Lichota.

Komisja Rewizyjna:

  1. Krystyna Papiernik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Przedstawicielka Szczyrkowskiej Izby Gospodarczej
  2. Aleksandra Malczyk – Zastępca Przewodniczącej,  Przedstawicielka Gminy Ornontowice
  3.  Grzegorz Boksa –  Sekretarz Komisji – Sekretarz Jurajskiej Organizacji Turystycznej
  4. Dorota Kosińska – Członek Komisji – Miasto Zabrze
  5. Piotr Kowalski – Członek Komisji – Miasto Bytom
  6. Edward Kutyła – Członek Komisji – Prezes PTTK Oddział w Jastrzębiu Zdroju

Komisja Rewizyjna. Na zdjęciu od lewej: Piotr Kowalski, Krystyna Papiernik, Aleksandra Malczyk, Grzegorz Boksa, Edward Kutyła.