turystyka śląskie

Turystyczne znaki drogowe

Powołanie Kapituły ds. Drogowych Znaków Turystycznych przy Polskiej Organizacji Turystycznej

Z końcem roku 2019 (20.12.2019) opublikowane zostało ważne Zarządzenie Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej w sprawie powołania Kapituły ds. Drogowych Znaków Turystycznych przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Zarządzenie dostępne jest w pdf pod linkiem:nr 35-2019 (w sprawie powołania Kapituły ds. Drogowych Znaków Turystycznych)  Czytaj dalej »

Zasady znakowania atrakcji przy autostradach

Kapituła Turystycznych Znaków Drogowych działająca przy Śląskiej Organizacji Turystycznej na posiedzeniu w dniu 12 marca 2013r. ustaliła następujące zasady znakowania atrakcji przy autostradach, (w tym w szczególności Autostrady A-1)  Zasady znakowania atrakcji przy autostradach Czytaj dalej »

Oświadczenie Kapituły Znaków Drogowych

Oświadczenie Kapituły Znaków Drogowych działającej przy Śląskiej Organizacji Turystycznej. (więcej…)

Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych Województwa Śląskiego

Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych w Województwie Śląskim działa od 9 maja 2005 r. (powołana została na mocy uchwały Zarządu ŚOT 15/III/2005). Kapituła czuwa nad tworzeniem systemu oznakowania drogowymi znakami turystycznymi atrakcji turystycznych w całym województwie.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. opiniuje projekty znaków samochodowych Czytaj dalej »

Zasady znakowania dróg znakami turystycznymi

Poniżej przedstawiamy 2 dokumenty: "Ogólne zasady znakowania dróg znakami turystycznymi" - dokument przygotowany na podstawie uzgodnień dokonanych przez Polską Organizację Turystyczną z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz "Zasady znakowania atrakcji turystycznych województwa śląskiego turystycznymi znakami drogowymi". Zasady Województwo Śląskie Zasady znakowania Czytaj dalej »

Oznakowanie atrakcji turystycznych województwa Śląskiego

Wzdłuż głównych dróg w naszym regionie ustawiono 48 biało-brązowych znaków drogowych ułatwiających dojazd do atrakcji turystycznych. Po zakończeniu remontów drogi DK-1 oraz autostrady A-4 zostanie zainstalowanych kolejnych dziewięć znaków.Wyboru atrakcji turystycznych przeznaczonych do oznakowania dokonała Śląska Kapituła Znaków Drogowych natomiast projekt oznakowania wykonała Czytaj dalej »