turystyka śląskie

Powołanie Kapituły ds. Drogowych Znaków Turystycznych przy Polskiej Organizacji Turystycznej

Z końcem roku 2019 (20.12.2019) opublikowane zostało ważne Zarządzenie Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej w sprawie powołania Kapituły ds. Drogowych Znaków Turystycznych przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Zarządzenie dostępne jest w pdf pod linkiem:

nr 35-2019 (w sprawie powołania Kapituły ds. Drogowych Znaków Turystycznych)

 


Przeczytaj również