turystyka śląskie

Kapituła ds. infrastruktury turystycznej

Kapituła ds. infrastruktury turystycznej w województwie śląskim

W dniu 14 lutego 2022 r. województwie śląskim została powołana Kapituła ds. infrastruktury turystycznej, działająca przy Śląskiej Organizacji Turystycznej.  Kapitułę powołano na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 563), Art. 4.  ust. 3. pkt. 3. Zadaniem Kapituły jest opiniowanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury Czytaj dalej »