turystyka śląskie

Kapituła ds. infrastruktury turystycznej w województwie śląskim

W dniu 14 lutego 2022 r. województwie śląskim została powołana Kapituła ds. infrastruktury turystycznej, działająca przy Śląskiej Organizacji Turystycznej.  Kapitułę powołano na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 563), Art. 4.  ust. 3. pkt. 3. Zadaniem Kapituły jest opiniowanie projektów związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej w regionie, w tym m.in. infrastruktury szlaków turystycznych.

Celem działania Kapituły jest skoordynowanie i ustandaryzowanie działań w sferze infrastruktury turystycznej w skali całego województwa.  Kapituła ocenia zasadność realizacji inwestycji w zakresu infrastruktury turystycznej,  związanych z tworzeniem nowej lub modernizacją istniejącej infrastruktury turystycznej, planowanych do realizacji przez różne podmioty. Oceniając przedłożony do zaopiniowania projekt Kapituła odnosi się do  potencjalnego wpływu planowanej inwestycji na wzrost ruchu turystycznego i zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu, a także jego spójności z istniejącą już infrastrukturą lokalną, regionalną i krajową.

Kapituła działa zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej nr 3/I/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. (regulamin Kapituły ds. infrastruktury turystycznej w województwie śląskim do pobrania TUTAJ ).

Skład Kapituły ds. infrastruktury turystycznej w województwie śląskim:

 • Adam Wawoczny – Przewodniczący Kapituły
 • Roman Bargieł – Wiceprzewodniczący Kapituły
 • Edward Kutyła – członek Kapituły
 • Edward Wieczorek – członek Kapituły
 • Wojciech Dziąbek – członek Kapituły
 • Robert Nieroda – członek Kapituły
 • Tomasz Sędor – członek Kapituły
 • Agnieszka Sikorska – członek Kapituły
 • Wojciech Skóra – członek Kapituły

Zgodnie z Regulaminem Kapituły ds. infrastruktury turystycznej w województwie śląskim do prac Kapituły mogą być doraźnie włączane osoby z tzw. Listy Ekspertów, która stanowi grono specjalistów w zakresie różnego rodzaju infrastruktury turystycznej.
Aktualna Lista Ekspertów:

 1. Piotr Rościszewski (turystyka piesza i rowerowa)
 2. Tobiasz Nykamowicz (turystyka rowerowa)
 3. Damian Berłowski (turystyka rowerowa)
 4. Jolanta Koźmin – (turystyka rowerowa)
 5. Paweł Tułodziecki (turystyka rowerowa)
 6. Kamil Drabiński (turystyka rowerowa)
 7. Paweł Niklewicz (turystyka rowerowa, piesza, wodna)
 8. Łukasz Polonius (turystyka wodna)
 9. Marcin Madzia (turystyka wodna)
 10. Stefan Nowak (turystyka wodna)
 11. Marcin Musiał (turystyka konna)
 12. Witold Rosa(turystyka konna)

 

 

 


Przeczytaj również