turystyka śląskie

Dołącz do nas

PRAWA I PRZYWILEJE WYNIKAJĄCE Z FAKTU PRZYNALEŻNOŚCI DO ŚOT:

Celem istnienia stowarzyszenia ŚOT jest szeroko pojmowana promocja Województwa Śląskiego oraz tworzenie nowego pozytywnego wizerunku regionu jako krainy wartej odwiedzenia, o różnorodnej ofercie wypoczynkowo-kulturalnej, atrakcyjnej i przyjaznej dla turystów. Fakt przystąpienia do ŚOT wiąże się z następującymi korzyściami:

  1. Wspieramy działania promocyjne członków ŚOT o znaczeniu regionalnym.
  2. Oferujemy udział we wspólnym stoisku organizowanym na targach krajowych i zagranicznych oraz podczas innych imprez promocyjnych na preferencyjnych warunkach.
  3. Proponujemy udział w szkoleniach, konferencjach, debatach, spotkaniach i innych imprezach współfinansowanych przez ŚOT na preferencyjnych warunkach.
  4. Preferencje przy organizacji imprez oraz study — tour dla dziennikarzy czy biur podróży;
  5. Dofinansowujemy wydawnictwa członków ŚOT o znaczeniu regionalnym.
  6. Zapewniamy bieżący kolportaż materiałów promocyjno-informacyjnych naszych członków podczas targów, konferencji oraz innego rodzaju spotkań.
  7. Przekazujemy wydawnictwa ŚOT i POT do celów promocyjnych.
  8. Dostęp do specjalistycznych danych dotyczących promocji i turystyki.
  9. Umożliwiamy wymianę materiałów promocyjnych pomiędzy Członkami ŚOT.
  10. Zapewniamy miłą i kompetentną obsługę oraz pomoc w innych działaniach związanych z turystyką.