turystyka śląskie

Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych Województwa Śląskiego

Kapituła Drogowych Znaków Turystycznych w Województwie Śląskim działa od 9 maja 2005 r. (powołana została na mocy uchwały Zarządu ŚOT 15/III/2005). Kapituła czuwa nad tworzeniem systemu oznakowania drogowymi znakami turystycznymi atrakcji turystycznych w całym województwie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. opiniuje projekty znaków samochodowych szlaków turystycznych (E-22a, E-22b i E-22c) przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Tak więc również samorządy, którym udało się zgromadzić środki na samodzielne oznakowanie największych atrakcji – muszą przedstawić swój projekt do akceptacji Kapitule (projekty należy składać w siedzibie ŚOT). Skład Kapituły Drogowych Znaków Turystycznych w Województwie Śląskim:

  • Adam Markowski – Przewodniczący Kapituły
  • Stanisław Czekalski – Zastępca przewodniczącego Kapituły
  • Edward Kutyła – Członek Kapituły
  • Wojciech Dziąbek – Członek Kapituły
  • Anna Kuś – Członek Kapituły
  • Agnieszka Sikorska – Członek Kapituły

Przeczytaj również