turystyka śląskie

Nowe wydawnictwo ŚOT „Śląskie – katalog turystyczny” województwa śląskiego

Śląska Organizacja Turystyczna wydała we wrześniu 2019 r. katalog turystyczny województwa śląskiego „Śląskie – katalog turystyczny” w 5 wersjach językowych w ilości 11.000 egzemplarzy. Wersja polska – 3 tys. egzemplarzy, wersja angielska – 2 tys. egzemplarzy, wersja niemiecka – 2 tys. egzemplarzy, wersja czeska – 2 tys. egzemplarzy, wersja ukraińska – 2 tys. egzemplarzy. Katalog można otrzymać na targach turystycznych, w których ŚOT bierze udział lub pobrać online:

http://bit.ly/katalogslaskiePL   (wersja polska)

http://bit.ly/katalogslaskieENG  (wersja angielska)

http://bit.ly/slaskiekatalogDE  (wersja niemiecka)

http://bit.ly/slaskiekatalogCZ  (wersja czeska)

http://bit.ly/slaskiekatalogUKR    (wersja ukraińska)


Przeczytaj również