turystyka śląskie

21 marca odbyła się w Katowicach konferencja inaugurująca projekt Śląski System Informacji Turystycznej.

W województwie śląskim powstaje pierwszy w Polsce zintegrowany system informacji turystycznej. Realizacja projektu, którego liderem jest Śląska Organizacja Turystyczna, rozpoczęła się w styczniu 2011 roku.

W jej wyniku w ciągu trzech lat powstanie sprawna sieć informacji turystycznej w skali regionu, obejmująca strukturę 67 punktów IT, platformy informatyczne i bazy danych, kompleksowe drogowe oznakowanie 193 atrakcji turystycznych oraz publikację i dystrybucję materiałów promocyjnych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej i podniesienie jakości obsługi turysty.

Projekt „Śląski System Informacji Turystycznej” to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające swoim zasięgiem objąć całe województwo śląskie – od terenów Jury Krakowsko- Częstochowskiej, poprzez miasta i gminy środkowej części województwa aż po Beskidy, Śląsk Cieszyński oraz Subregion Zachodni Województwa.

Realizację zaplanowano na lata 2011-2013.

Poza przedstawicielami Śląskiej Organizacji Turystycznej i partnerów projektu w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miast i gmin uczestniczących w projekcie oraz dr Mirosław Nalazek – Dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej.

Głównym celem projektu ŚSIT jest zwiększenie dostępu do informacji turystycznej poprzez stworzenie systemu wymiany informacji i współpracy między punktami informacji turystycznej. Przyczyni się to do podniesienia jakości i stopnia satysfakcji turystów oraz wzrostu  liczby osób korzystających z oferty turystycznej regionu.

httpv://www.youtube.com/watch?v=GQ5wI0dC33M

Rolą sprawnej informacji turystycznej jest nie tylko gromadzenie i aktualizacja danych na temat atrakcji turystycznych i możliwości spędzenia wolnego czasu, ale także funkcja promocyjna. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na politykę marketingową i promocyjną województwa śląskiego.

Środki na realizację projektu Śląska Organizacja Turystyczna pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013) w kwocie ponad 12 milionów złotych.

Projekt ma charakter partnerski. Śląska Organizacja Turystyczna jako lider projektu w ramach wdrażania projektu współpracuje z 5 partnerami: Stowarzyszeniem „Region Beskidy”, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Związkiem Gmin Jurajskich oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  w Rybniku.

Gallery is empty!

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo w zakładce znajdującej się na stronie.


Przeczytaj również