turystyka śląskie

3 x Chorwacja z udziałem Śląskiej Organizacji Turystycznej

CAM00084W dniach 19-21 maja odbył się organizowany przez Konsula Honorowego Republiki Chorwackiej w Krakowie projekt „3 x Chorwacja”. Wydarzenie miało charakter międzynarodowy i odbyło się w 3 miastach południowej Polski: Krakowie, Rzeszowie i Katowicach. Do Polski przyjechali przedstawiciele 3 regionów chorwackich – Splitu, Zadau i Pul, przedstawiciele miast, izb gospodarczych i turystycznych oraz firm reprezentujących różne branże gospodarcze.
W programie wydarzenia w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach przewidziano 2 panele: gospodarczy i turystyczny. Podczas panelu turystycznego odbyły się prezentacje przedstawicieli chorwackiej strony dotyczące atrakcyjności turystycznej Splitu, Zadaru i Puli oraz strony polskiej dotyczące miasta Katowic oraz turystyki w województwie śląskim.  Dystrybuowane były również materiały promocyjne o regionie.  Do udziału w panelu zaproszone zostały również biura podróży z woj. śląskiego, których przedstawiciele wzięli udział w rozmowach b2b.Przeczytaj również