turystyka śląskie

Jest rekomendacja Śląskiej Rady Turystyki dla powołania Regionalnego Convention Bureau!

W dniu 3 września br., w trakcie posiedzenia Śląskiej Rady Turystyki, które odbyło się w nowym Centrum Kongresowym przy Stadionie Śląskiem w Chorzowie, członkom Rady została zaprezentowana „Koncepcja działania Regionalnego Convention Bureau Województwa Śląskiego”,  podmiotu mającego zająć się promocją całego województwa śląskiego, jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych.

Zaprezentowany przez autorów – firmę consultingową Planet Partners – model powołania i zarzadzania regionalnym Covention Bureau został wypracowany wspólnie z przedstawicielami branży turystycznej oraz praktykami ze środowiska naukowego, związanego z turystyka biznesową.

Powstanie dokumentu koncepcyjnego w przedstawionym kształcie  poprzedziły analizy funkcjonowania innych Convention Bureau z Polski i z zagranicy, ankiety oraz  warsztaty z branżą turystyczną oraz indywidualne wywiady pogłębione z osobami opiniotwórczymi związanymi z turystyką biznesową.

Przedstawiona koncepcja została oceniona przez  Śląską Radę Turystyki  bardzo wysoko, jako projekt modelowy, przemyślany, innowacyjny i szczegółowy: „(…) zaproponowany model organizacji RCB wypracowany, przy udziale najlepszych specjalistów branżowych z regionu, zarówno praktyków, jak i pochodzących ze środowiska akademickiego, jest rozwiązaniem pionierskim i innowacyjnym, ale realnym do wdrożenia. Projekt uruchomienia Regionalnego Convention Bureau przy Śląskiej Organizacji Turystycznej, jako doświadczonym podmiocie zajmującym się zarządzaniem, informacją turystyczną oraz promocją turystyki w regionie, ma szansę stać się kolejnym, wzorcowym dla innych regionów, przykładem realizacji zadania związanego z zarządzaniem turystyką. Podobnie jak miało to miejsce, w przypadku Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, czy wypracowanego przez Śląską Organizację Turystyczną modelu zarządzania markami turystycznymi w regionie.”Przeczytaj również