turystyka śląskie

Aktualizacja oraz druk  map subregionalnych

Śląska Organizacja Turystyczna zleciła aktualizacje oraz druk map subregionalnych: Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidów, Śląska Cieszyńskiego oraz Krainy Górnej Odry. Od lat są to najpopularniejsze promocyjne materiały informacyjne województwa śląskiego. Mapy turystyczne , o łącznym nakładzie 35 tys. egz., zostały przeznaczone na potrzeby promocyjne zarządców regionalnych marek turystycznych oraz ŚOT.


Przeczytaj również