turystyka śląskie

Analiza Polskiej Organizacji Turystycznej nt. korzystania z mediów przez aktywnych turystycznie Polaków

Departament Strategii i Marketingu Polskiej Organizacji Turystycznej  opracował analizę na temat korzystania z mediów przez aktywnych turystycznie Polaków. Badanie Omnibus  zrealizowane zostało przez Kantar Polska S.A. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 Polaków w wieku 18 i więcej lat oraz dane z badania TGI – korzystanie z mediów przez Polaków (n=40 171), w tym przez Polaków wypoczywających w kraju w okresie 12 miesięcy przed badaniem (12 549 osób).

Na podstawie danych z tych badań sporządzony został opis stosunku do mediów i zachowań związanych z korzystaniem z mediów przez osoby deklarujące aktywność turystyczną. W analizie opisane zostały także różnice zachowań w tym obszarze między „turystami” a ogółem Polaków.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie:

Profil mediagraficzny aktywnych turystycznie Polaków – 2021.pdf


Przeczytaj również