turystyka śląskie

Badanie ruchu turystycznego podczas Industriady 2014

Głównym celem badania było poznanie opinii uczestników imprez organizowanych w ramach Industriady 2014 na temat festiwalu. W szczególności celem badania było poznanie:
Stopnia znajomości marki „INDUSTRIADA”, źródeł informacji o festiwalu;

  • Motywów i modelu uczestnictwa (m.in.: liczba osób towarzyszących, długość pobytu, wydatków, itp.);
  • Oceny festiwalu oraz systemu transportu;
  • Struktury grupy docelowej, cech demograficzno-społecznych uczestników festiwalu w poszczególnych lokalizacjach.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich PAPI. Respondentami byli losowo wybrani uczestnicy imprez w ramach Industriady 2014 w wieku powyżej 20 lat. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 605 respondentów.


Przeczytaj również