turystyka śląskie

Chorągiew Śląska ZHP wspierana przez ŚOT

Harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego już od 33 lat angażują się w akcję Betlejemskiego Światła Pokoju. Od początku Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Światło przekazywane jest właśnie na świecach WDPD.

Chorągiew Śląska ZHP przewodzi Polskiemu kontyngentowi, którego uczestnicy odbierają BŚP bezpośrednio od skautów austriackich podczas uroczystości w Linz w dniu 9 grudnia 2023 roku. Dla Chorągwi Śląskiej ZHP sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju rozpoczęła się w dniu 6 grudnia 2023 wyjazdem pięćdziesięciu harcerzy i instruktorów do Austrii. Harcerzom towarzyszył eksponowane husary SLASKIE.travel oraz Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Na terenie Chorągwi Śląskiej zorganizowane były trzy centralne miejsca spotkania i dalszej dystrybucji światła do poszczególnych miast i powiatów województwa śląskiego, województw ościennych oraz chętnych z innych części kraju.

  • 9.12.2023 r. – Czyżowice w pow. wodzisławskim
  • 10.12.2023 r. – Jasna Góra w Częstochowie
  • 11.12.2023 r. – Bazylika w Piekarach Śląskich

Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju objęła swym zasięgiem wszystkie miasta i powiaty województwa śląskiego oraz obszarów właściwych dla działania Chorągwi Śląskiej ZHP.

Odbiorcami instytucjonalnymi byli między innymi Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, Posłowie, Senatorowie i Eurodeputowani z terenu województwa śląskiego, szefowie i przedstawiciele centralnych jednostek administracyjnych województwa śląskiego, komendanci i dowódcy wojewódzkich i powiatowych służb mundurowych, rektorzy uczelni wyższych, dyrektorzy wojewódzkich i powiatowych instytucji kultury, oświaty, sportu i rozrywki. Lampiony zagościły również w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz wsparcia lokalnego.

Działania Chorągwi Śląskiej ZHP w roku 2023 z zakresu Betlejemskiego Światła Pokoju były realizowane przy wsparciu finansowym Śląskiej Organizacji Turystycznej.Przeczytaj również