turystyka śląskie

Dyrektor Biura ŚOT w Radzie ds. Kompetencji Sektora Turystyki

fot. waszaturystyka.plW miniony wtorek, 7 lutego, w Warszawie odbyło sie I posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

Podczas  inauguracyjnego posiedzenia Pan Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu wręczył nominacje członkom Rady. Wśród nich jest również Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej – Agnieszka Sikorska.

Powstała Rada ma za zadanie jednoczyć środowisko turystyczne w działaniu na rzecz zapewnienia kompetentnych kadr dla turystyki.

Nadrzędnym celem jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do aktualnych potrzeb przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych. Wyniki prowadzonych badań kapitału ludzkiego wskazują na potrzebę wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu współpracy interesariuszy w obszarze rynku pracy.

Przyjęto założenie, że Rada w pierwszym okresie funkcjonowania będzie się składała z 20-25 członków. Wielobranżowość sektora turystyki zadecydowała o złożonej strukturze Rady, którą stanowić będą: Komitet Sterujący składający się z przewodniczącego Rady, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza oraz przewodniczących i następujących Zespołów branżowych:
• Zespół ds. Hotelarstwa
• Zespół ds. Gastronomii
• Zespół ds. Organizacji Turystyki (biura podróży)
• Zespół ds. Pilotażu, Przewodnictwa i Animacji

Więcej informacji: https://www.pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/wiadomosci-z-pot/rada-ds-kompetencji-sektor-turystyki-nowa-forma-wspolpracy-w-obszarze-turystycznego-rynku-pracy

 

fot. waszaturystyka.plPrzeczytaj również