turystyka śląskie

Ekologia w turystyce – ankieta

W imieniu Zespołu Instytutu Turystyki zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety on line, która pomoże w dopasowaniu planowanych przez Instytut szkoleń do rzeczywistych potrzeb ich potencjalnych odbiorców. W 2013 r. Instytut planuje uruchomić cykl szkoleń i doradztwa w obszarze zarządzania środowiskowego dla kadry podmiotów z MŚP z sektorów turystyki, gastronomii, hotelarstwa, uzdrowisk i Wellness & Spa. Instytucja zamierza ubiegać się o dofinansowanie szkoleń i doradztwa ze środków Unii Europejskiej, dzięki czemu zajęcia dla uczestników byłyby nieodpłatne (wkładem własnym byłaby wartość wynagrodzeń pracowników biorących udział w projekcie).

Prosimy, by ankietę wypełniły osoby, które:

– zajmują się w przedsiębiorstwach różnymi aspektami ochrony środowiska / zarządzania środowiskowego / ekologii lub

–  planują zajmować się w przedsiębiorstwach różnymi aspektami ochrony środowiska / zarządzania środowiskowego / ekologii lub

– są zainteresowane problematyką ekologii w turystyce.

 

Ankietę można wypełnić tutaj.


Przeczytaj również