turystyka śląskie

Ekoturystyka w Polsce 2016

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała raport „Ekoturystyka w Polsce 2016”, zawierający wyniki badań realizowanych przez POT w grudniu 2015 roku.

Wyniki badań oraz obserwacja trendów w wynikach badań konsumentów usług turystycznych potwierdzają istnienie w Polsce popytu na oferty z obszaru ekoturystyki. Na rzecz rosnącego potencjału ekoturystyki świadczą również zapisy w dokumentach strategicznych dla polskiej turystyki. Wśród produktów wpisanych jako priorytetowe do Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku większość mieści się w spektrum ekoturystyki, a obecne i planowane na najbliższe lata działania POT promują i dają wsparcie rozwojowi produktów turystycznych z obszaru ekoturystyki.  Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

http://pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy


Przeczytaj również