turystyka śląskie

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych z dofinansowaniem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje corocznie otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki. Projekt Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych został bardzo dobrze oceniony i zakwalifikowany do realizacji w części Turystyka.

Akademia Liderów” – to cykl specjalistycznych szkoleń, które odbędą się metodą online/lub hybrydową.  Są przeznaczone dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych z całej Polski. Adresatami tego zadania będzie kadra menadżerska organizacji, funkcjonujących w systemie promocji turystycznej Polski POT-ROT-LOT. W ramach działań odbędzie się także konferencja podsumowująca cykl szkoleń, powstanie także publikacja „Poradnik dobrych praktyk – jak skutecznie i efektywnie zarządzać marką terytorialną. Efekty projektu będą oczywiście promowane w mediach .

Głównym celem projektu będzie wzmocnienie kompetencji kadr zarządzających polską turystyką, co zwłaszcza w dzisiejszych czasach wymaga wysokich kompetencji.

Okres realizacji zadań dofinansowanych z MRPiT to od 1 marca 2021 r do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem wniosków znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-w-czesci-40—turystyka-w-roku-2021


Przeczytaj również