turystyka śląskie

Historia

Śląska Organizacja Turystyczna działa od listopada 2004 r. Powstała na mocy postanowień Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. Członkami-założycielami stowarzyszenia były: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Powiat Cieszyński, Miasto Gliwice, Beskidzka Izba Turystyki, Górnośląska Izba Turystyki, Polska Izba Turystyki – Oddział Śląski oraz biura podróży i oddziały PTTK. Biuro Organizacji zaczęło pracę od marca 2005 r.

Organizacja została zarejestrowana jako stowarzyszenie 26 lutego 2004 roku. Biuro Śląskiej Organizacji Turystycznej rozpoczęło swoją działalność 1 marca 2005 roku.