turystyka śląskie

„Informacja turystyczna wczoraj, dziś i jutro”

W dniach 19-20  września  2013 r. odbyła się konferencja popularno-naukowa „INFORMACJA TURYSTYCZNA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO”. Konferencję zorganizowały Śląska i Częstochowska Organizacja Turystyczna  z okazji 50-lecia informacji turystycznej w Polsce.

Po powitaniu przez Mariusza Kleszczewskiego- Wicemarszałka Województwa Śląskiego i Prezesa Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz Krzysztofa Matyjaszczyka, Prezydenta Miasta Częstochowa uczestnicy mieli okazję wysłuchać następujących wystąpień:

  • Rola informacji turystycznej w rozwoju turystyki w gminie, regionie i kraju – Edward Wieczorek, Kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Katowicach
  • Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Informacji Turystycznej – Tomasz Stemplewski, Dyrektor Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
  • Szkolenie kadr dla turystyki – rola informatorów turystycznych w turystyce przyjazdowej  – prof. Marian Głowacki, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • 50 lat funkcjonowania systemu informacji turystycznej – wzloty i upadki – dr Jan Paweł  Piotrowski, Almamer Szkoła Wyższa, Warszawa
  • Miejski System Informacji Turystycznej w Częstochowie – Magdalena Woch, Kierownik Referatu Promocji Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy
  • Śląski System Informacji Turystycznej – Agnieszka Sikorska, Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej
  • Polski System Informacji Turystycznej – jego stan obecny i docelowy model działania – Marek Tobiasz, Główny Specjalista Polskiej Organizacji Turystycznej
  • Rola Forum Informacji Turystycznej w integracji systemu „it” na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym – Wojciech Dziąbek,Wiceprezes Forum Informacji Turystycznej

Po zakończeniu konferencji uczestnicy wzięli udział w study tour i odwiedzili: Browar Czenstochovia oraz cmentarz żydowski w Częstochowie, Folwark Kamyk oraz siedzibę Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

Gallery is empty!

Przeczytaj również