turystyka śląskie

Informacja ws. pracy biura Śląskiej Organizacji Turystycznej

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju dot. zagrożenia koronawirusem (COVID19) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Śląskiego informujemy, że biuro Śląskiej Organizacji Turystycznej funkcjonować będzie w zmienionej organizacji do dnia 27 marca 2020 r. Każdego dnia dyżur stacjonarny pełnić będzie 1 pracownik biura. 

Do 27 marca 2020 r. kontakt ze wszystkimi pracownikami biura odbywać się będzie wyłącznie drogą emailową oraz telefoniczną pod niezmienionymi adresami oraz numerami telefonów:

Sekretariat:
tel. (32) 2072071
e-mail: info@slaskie.travel

Dział promocji:

Natalia Wójcik, godziny pracy: 8:00-16:00
tel. (32) 2072071, e-mail: natalia@slaskie.travel

Agnieszka Czachura-Łach, godziny pracy: 8:00-16:00
tel. (32) 2072073, e-mail: agnieszka.lach@slaskie.travel

Magdalena Pawlica, godziny pracy: 7:30-15:30
tel. (32) 2072534, e-mail: magdalena@slaskie.travel

Dyrektor biura:
Agnieszka Sikorska, godziny pracy: 7:30-15:30
e-mail: agnieszka@slaskie.travel


Przeczytaj również