turystyka śląskie

Informatory subregionalne po województwie śląskim 2018

W ramach współpracy z blisko 70 Punktami Informacji Turystycznej oraz

  • Związkiem Gmin Jurajskich,
  • Stowarzyszeniem Region Beskidy,
  • Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”,
  • Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Śląska Organizacja Turystyczna wydała w łącznym nakładzie 66 tys. egzemplarzy informatory turystyczne po subregionach województwa śląskiego.


Przeczytaj również