turystyka śląskie

Śląskie na International Bicycle Tourism Conference (Holandia)

W dniach 27-28 stycznia Śląska Organizacja Turystyczna na zaproszenie Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Amsterdamie i Brukseli uczestniczyła w wydarzeniu „International Bicycle Tourism Conference”. Patronem konferencji był organizator holenderskich targów wędrowno-rowerowych „Fiets en Wandelbeurs”, na których Województwo Śląskie od lat promuje region na rynku niderlandzkim. Odbiorcą konferencji były organizacje turystyczne, podmioty zarządzające trasami rowerowymi, prasą specjalistyczną oraz touroperatorzy. Tegoroczna edycja skupiła się m.in. wokół tematów związanych ze zmianami wywołanymi pandemią COVID-19, turystyką rowerową w miastach, współpracą z influencerami oraz przedstawieniem przykładowych tras w Europie. Oprócz prelekcji organizatorzy oferowali również możliwość udziału w rozmowach stolikowych online.


Przeczytaj również