turystyka śląskie

Jak zarobic na wolnym czasie- MŚP w branży turystycznej

W dniu 14 października 2015 roku, w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbył się panel turystyczny „Jak zarobić na wolnym czasie- MŚP w branży turystycznej”.

W ramach panelu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wypowiedzi:

– Profesora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej Tadeusza Burzyńskiego, Prezesa Instytutu Turystyki w Krakowie,
– Krzysztofa Jędrochy, Prezesa Zarządu JANPOL S.A.,
– Krystyny Szczęsny, Menedżera turystyki i hotelarstwa, Wykładowcy Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie,
-Klejemnsa Podlejskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Żarki,
– Włodzimierza Szeląga, Dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu,
– Dr Barłomieja Walasa, Wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Wykładowcy Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
– Grzegorza Boksy, Wiceprezes Jurajskiej Organizacji Turystycznej, Dyrektor Hotelu Villa Verde Congress & SPA.

Moderatorem panelu była Agnieszka Sikorska, Dyrektor biura Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Podczas spotkania rozmawiano na temat współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w sektor turystyki, w tym samorządów, branży turystycznej oraz organizacji pozarządowych. Podnoszono również temat konieczności wyłonienia lidera konkretnych przedsięwzięć rozwijajacych sektor turystyczny.

Uczestnikom spotkania przedstawiony został model funkcjonowania i współpracy podmiotów branży turystycznej w Austrii, co stało się okazją do refleksji na temat zarządzania i finansowania takich podmiotów w Polsce.

Jednym z  głównych poruszonych tematów był produkt turystyczny i jego wpisywanie się w potencjał danego miejsca. Zwrócono tu uwagę na konieczność szybkiej rekacji na rodzące się trendy zarówno ze strony branży turystycznej, jak i samorządów.

W ramach panelu poruszono również kwestię kształcenia studentów na kierunkach turystycznych.

1

2 3


Przeczytaj również