turystyka śląskie

Kajakiem przez Śląskie – kolejne szlaki kajakowe w województwie śląskim: Pilica, Krztynia, Białka Lelowska, Kanał Gliwicki oraz Mała Panew.

W trakcie  roku 2022 roku wykonane zostały oznakowania kolejnych  szlaków kajakowych w województwie śląskim,  tym razem na rzekach Pilica, Krztynia, Białka Lelowska, Kanał Gliwicki oraz Mała Panew To kolejne rzeki w województwie śląskim po Warcie, Liswarcie, Odrze i Rudzie, na których w latach wcześniejszych Śląska Organizacja Turystyczna wytyczyła szlaki kajakowe oraz wykonała ich oznakowanie. Szlak kajakowy na Pilicy został oznakowany na odcinku prawie 24 km od Szczekocin do Wąsosza. Krzynia, która jest dopływem Pilicy, została oznakowana na odcinku 5 kilometrów i może stanowić alternatywny początek spływu kajakowego rzeką Pilicą. Białka Lelowska, oznakowana na odcinku prawie 14 kilometrów od Wąsosza do Koniecpola, gdzie uchodzi do Pilicy, może stanowić  odrębny szlak kajakowy, możliwy do przebycia w czasie od 1 do 3 dni, w zależności od umiejętności kajakarzy oraz tempa płynięcia.
W grudniu 2022 r. zakończono również oznakowanie szlaku kajakowego na Kanale Gliwickim  i Kłodnicy  oraz na Małej Panwi. Oznakowanie tych szlaków wodnych zostało zrealizowane w związku z realizacją przez Fundację Mesa z Gliwic projektu dofinansowanego z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, przy współudziale merytorycznym i finansowym ŚOT. Szlak kajakowy na Kanale Gliwickim (24 km) został wyznaczony od Mariny Gliwice  do  Mariny Ujazd i można go pokonywać w obu kierunkach, dzięki pokonywaniu śluz. Szlak Kajakowy na Kłodnicy (10,2 km) zaczyna się w Pławniowicach i prowadzi do Ujazdu. Mała Panew natomiast, która jest znana kajakarzom na środkowym i  dolnym odcinku swojego biegu, została oznakowana na wcześniejszym górnym biegu rzeki: od Lublińca do Krupskiego Młyna – dzięki czemu zyskała dodatkowych 11 km atrakcyjnego szlaku kajakowego na terenie województwa śląskiego.

W 2022 roku rozpoczęte zostały również procedury oznakowania szlaków kajakowych na rzekach Olza oraz Szotkówka. Szlak oraz jego oznakowanie zostały zaprojektowane i uzgodnione z PGW Wody Polskie. Projekt ten zostanie zakończony w roku 2023, ze względu na konieczność uzgodnienia przebiegu szlaków z czeskim zarządcą rzeki Olza.


Działania Śląskiej Organizacji Turystycznej związane z popularyzacją turystyki kajakowej w województwie śląskim trwają od 2020 r.  Do końca 2022 roku wykonano audyt inwentaryzacyjny kilkunastu rzek, pod katem możliwości ich zagospodarowania dla turystyki kajakowej. Co ważne, równolegle z każdym nowym znakowanym szlakiem, Śląska Organizacja Turystyczna wydaje drukowane mapy szlaków kajakowych, które trafiają do punktów informacji turystycznej oraz do organizatorów spływów kajakowych na danej rzece. Mapy szlaków opracowywane są również w  internetowej wersji interaktywnej, umożliwiającej zaplanowanie spływu kajakowego na dowolnym odcinku rzeki, podliczenie pokonywanych odległości oraz czasu potrzebnego do przepłynięcia wybranego odcinka oraz są opatrzone licznymi zdjęciami oraz filmikami, prezentującymi miejsca charakterystyczne, mijane krajobrazy, a także miejsca  niebezpieczne na szlakach kajakowych.  Ponadto,  każdy znakowany szlak zostaje również oznakowany pod kątem dojazdu drogowego do miejsc wodowania i odbioru kajaków.


Przeczytaj również