turystyka śląskie

Kajakiem przez Śląskie. Spotkanie organizatorów spływów kajakowych w województwie śląskim

W dniu 6 marca 2023 r. z inicjatywy Śląskiej Organizacji Turystycznej odbyło się spotkanie z organizatorami spływów kajakowych w całym województwie śląskim, mające na celu zaprezentowanie efektów dotychczasowych działań ŚOT w zakresie wytyczania i oznakowania szlaków kajakowych na rzekach w województwie śląskim oraz planowanej kampanii promocyjnej, mającej na celu popularyzację turystyki kajakowej w województwie śląskim wśród turystów. Przedmiotem spotkania było również omówienie możliwości w zakresie wzajemnej współpracy i sieciowania produktu i wspólnych działań promocyjnych pomiędzy organizatorami spływów działającymi na różnych rzekach w województwie śląskim. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu organizatorów spływów z całego województwa.  Podjęto m.in. decyzje o stworzeniu podserwisu  informacyjnego www.kajakiemprzeslaskie.pl  (www.kajaki.slaskie.travel) oraz o wspólnych działaniach promocyjnych, w tym uczestnictwie w akcji promocyjnej polegającej na wzajemnym polecaniu się organizatorów spływów, zachęcającej turystów do spływania po wszystkich znakowanych szlakach kajakowych w województwie śląskim.
 


Przeczytaj również