turystyka śląskie

Za nami kolejne Walne Zebranie ŚOT w 2016 r.

W poniedziałek, 30 maja, odbyło się drugie Walne Zebranie członków Śląskiej Organizacji Turystycznej w 2016 roku. W trakcie zebrania zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej w roku 2015, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe. Zarządowi zostało udzielone absolutorium za rok 2015.

walne1


Przeczytaj również