turystyka śląskie

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT

W najbliższy wtorek, 17 listopada, zapraszamy na konferencję inicjującą projekt unijny „Śląski System Informacji Turystycznej”. Materiały konferencyjne i informacje o projekcie dostępne są w załącznikach.

Śląska Organizacja Turystyczna, realizując zapisy Programu Funkcjonowania i Rozwoju Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej przygotowuje dokumentację projektową do zadania pn. „Śląski System informacji Turystycznej”. Na jej podstawie zostanie złożony unijny wniosek w ramach działania 3.3 Systemy Informacji Turystycznej RPO WSL 2007-2013.

Ponieważ przygotowywany projekt ma charakter systemowy i swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa śląskiego, do udziału w nim na zasadach beneficjenta końcowego zaprosiliśmy wszystkie podmioty, prowadzące punkty informacji turystycznej w regionie oraz te, które planują uruchomienie jednostek IT lub rozszerzenie działalności o prowadzenie nieodpłatnych usług informacji turystycznej.

Zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych, uczestnikiem projektu mógł zostać podmiot, który w terminie do 30 września 2009 r. złożył pisemną deklarację przystąpienia do projektu, a następnie pozytywnie przeszedł audyt realizowany przez Śląską Organizację Turystyczną (a więc spełnił warunki uczestnictwa w projekcie).


Przeczytaj również