turystyka śląskie

Konkurs dla członków Śląskiej Organizacji Turystycznej 2015

Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnego konkursu na wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Na zgłoszenia czekamy do 30 maja 2015 r. Decyduje data wpłynięcia wniosku do siedziby ŚOT.
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie wydawnictwa do wniosku należy dołączyć jego gotowy projekt.

Przyznane dofinansowanie będzie należało rozliczyć do końca listopada 2015 r.
regulamin konkursu dla członków 2015

Wniosek- dofinansowanie członków ŚOT 2015

Wzór rozliczenia


Przeczytaj również