turystyka śląskie

Konkurs dla członków Śląskiej Organizacji Turystycznej 2016

Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnego konkursu na wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 r. Decyduje data wpłynięcia wniosku do siedziby ŚOT.
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie wydawnictwa do wniosku należy dołączyć jego gotowy projekt.

Przyznane dofinansowanie będzie należało rozliczyć do końca listopada 2016 r.

 


Przeczytaj również