turystyka śląskie

Konkurs dla członków Śląskiej Organizacji Turystycznej 2017/2018

W dniu 16 października odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej, podczas którego przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków ŚOT w 2018 roku. Zasady, o których mowa wraz z niezbędnymi dokumentami (formularz wniosku, rozliczenia etc). dostępne są poniżej:

Zasady wspierania członków 2017/2018.pdf

Projekty należy składać w siedzibie Śląskiej Organizacji Turystycznej osobiście lub tradycyjną pocztą na adres Śląskiej Organizacji Turystycznej w terminie: do 15 lutego 2018 roku.

W przypadku dostarczenia do ŚOT wniosku w formie elektronicznej (mailowo) konieczne jest dostarczenie także formy drukowanej/papierowej wraz z załącznikami zgodnie z zasadami konkursu.

Osobą do kontaktu ws. konkursu na dofinansowanie działań jest p. Marta Grygny marta@slaskie.travel tel. 32 207 2073.


Przeczytaj również