turystyka śląskie

Konkurs dla członków ŚOT

Na posiedzeniu Zarządu ŚOT, które odbyło się 12 kwietnia 2011 r.  przyjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnego konkursu na wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji  Turystycznej.  W 2011 roku  na ten cel przeznaczonych jest 70 tysięcy złotych. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2011 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku do siedziby ŚOT). Przyznane dofinansowanie będzie należało rozliczyć do końca listopada br.


Przeczytaj również