turystyka śląskie

Konkurs dla członkow Śląskiej Organizacji Turystycznej 2020

Śląska Organizacja Turystyczna informuje, że 15 stycznia 2020 r. Zarząd organizacji podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków Śląskiej Organizacji Turystycznej w roku 2020. Termin zgłaszania wniosków o dofinansowanie projektów członków ubiegających się o wsparcie upływa w dniu 29 lutego 2020 r. 

Ogólne zasady wspierania działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej wraz z załącznikami: formularzem wniosku o przyznanie dofinansowania działalności wydawniczej lub innej działalności  promocyjnej  członka Śląskiej Organizacji Turystycznej, wzorem umowy o dofinansowanie  oraz formularzem rozliczenia projektu, znajduje się poniżej:

Załącznik 1 do uch. nr 1- zasady wspierania członków ŚOT 2020.pdf

Zachęcamy do udziału w konkursie i zgłaszania własnych projektów.

Osobą do kontaktu ws. konkursu jest p. Agnieszka Łach agnieszka.lach@slaskie.travel tel. 32 207 207 3.


Przeczytaj również