turystyka śląskie

Konkurs EDEN na „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne”

Komisja Europejska rozpoczęła konkurs dla Modelowego Ośrodka Turystycznego (EDEN) roku 2023. Inicjatywa ta nagradza najlepsze osiągnięcia w obszarze zrównoważonej turystyki oraz praktyki w zakresie zielonej transformacji w mniejszych miejscowościach w całej Europie.

EDEN to inicjatywa EU realizowana przez Komisję Europejską mająca na celu nagradzanie nietradycyjnych, wyłaniających się mniejszych ośrodków turystyki zrównoważonej w Europie w oparciu o konkursy krajowe. Celem konkursu jest promowanie rozwoju zrównoważonej turystyki w miejscach, które są wartościowe dla gospodarki, planety i społeczności.

Aby ubiegać się o tytuł Modelowego Ośrodka Turystycznego Europy 2023, miasta zaprezentują swoje najlepsze praktyki w obszarze zrównoważonej turystyki i zielonej transformacji. Konkurs jest otwarty dla wszystkich państw UE oraz krajów spoza UE uczestniczących w programie COSME. Zgłoszenia będą wstępnie oceniane przez panel niezależnych ekspertów z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Na kolejnym etapie przedstawiciele 3 wyselekcjonowanych miast będą prezentować swoje kandydatury przed Europejskim Jury. To jury wybierze jednego zwycięzcę, który będzie nosić tytuł Modelowego Ośrodka Turystycznego 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2022.

Zwycięski ośrodek uzyska status pioniera zrównoważonej turystyki zaangażowanego w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i otrzyma wsparcie ekspertów w zakresie promocji i brandingu przez cały 2023 rok.

Przedstawiciele miast mogą zgłaszać kandydatury za pośrednictwem formularza online. Wnioski można składać do 1 czerwca 2022 r. do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Najnowsze informacje można znaleźć na stronie Modelowego Ośrodka Turystycznego Europy.

Kontakt

Sekretariat konkursu Modelowy Ośrodek Turystyczny Europy:

Antigoni Avgeropoulou, info@edensecretariat.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390


Przeczytaj również