turystyka śląskie

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT

Śląska Organizacja Turystyczna rozpoczęła etap regionalny konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Roku – Certyfikat POT”. Konkurs organizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną, etapy regionalne przeprowadzają partnerzy w regionach. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych turystom wydarzeń, imprez turystycznych, obiektów, szlaków i miejsc. Wyłonienie przez Kapitułę ŚOT 3 laureatów w etapie regionalnym to jednak połowa drogi. Kolejno nagrodzeni podlegają ocenie w etapie ogólnopolskim. Śląska Organizacja Turystyczna ma również prawo zgłoszenia kandydata do najwyższej nagrody w polskiej turystyce – Złotego Certyfikatu POT. Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do końca sierpnia.

Idea konkursu

Konkurs organizowany corocznie przez Polską Organizację Turystyczną i pozwala wyłonić w regionach miejsca atrakcyjne, nowatorskie i przyjazne dla turysty. Nagroda – Certyfikat POT stanowi wyróżnienie świadczące o wysokiej jakości i atrakcyjności a wyłonione produkty turystyczne, miejsca zyskują dodatkową promocję stanowiącą siłę napędową do dalszego rozwoju lub tworzenia nowych produktów.

Etap regionalny

W województwie śląskim organizatorem tego etapu jest Śląska Organizacja Turystyczna przyjmująca zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji konkursowej, przygotowanej i dostarczonej przez POT pod adresem: www.konkurs.pot.gov.pl/konkurs

Certyfikaty POT przyznawane są w 4 rodzajach:
– Certyfikat POT,
– Złoty Certyfikat POT,
– Certyfikat Internautów,
– Certyfikat Specjalny

Termin zgłoszeń do Śląskiej Organizacji Turystycznej mija 31 sierpnia 2019 r.
Produkty zgłaszać można w kategoriach:
– wydarzenie cykliczne
– impreza turystyczna
– obiekt
– szlak
– miejsce/obszar

Powołana przez ŚOT Kapituła wybiera:
– 3 produkty do etapu ogólnopolskiego spośród zgłoszonych kandydatów,
– spośród 3 wybranych produktów 1 produkt do kategorii Certyfikat Internautów,
– 1 produkt do kategorii Certyfikat Specjalny,

Ponadto Śląska Organizacja Turystyczna ma prawo do zgłoszenia do etapu ogólnopolskiego 1 kandydata do miana Złotego Certyfikatu POT – najwyższego tytułu w konkursie.

Etap ogólnopolski

W drodze indywidualnej oceny punktowej Kapituła konkursu wybiera maksymalnie 15 kandydatów do Certyfikatu z najwyższą liczbą punktów, a następnie spośród nich wybiera maksymalnie 10 kandydatów, którym przyznaje Certyfikaty POT. Spośród pozostałych zgłoszonych Kapituła – 3 kandydatom przyznaje wyróżnienia w konkursie.

Etap ogólnopolski trwa od 11 września do 2 października 2019. Uroczysta Gala wręczenia Certyfikatów odbędzie się 28 listopada w Warszawie.

Kto może zgłaszać

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnym i Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym i gospodarczym, instytucjom, twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom, fundacjom turystycznym, przedsiębiorcom prywatnym, organizacjom turystyki.

Przyznanie Certyfikatów

Certyfikaty POT przyznawane są produktom istniejącym na rynku nie krócej niż 2 lata w kategoriach: wydarzenie cykliczne, impreza turystyczna, obiekt, szlak, miejsce/obszar.

Złoty Certyfikat POT może uzyskać jedynie produkt turystyczny posiadający już miano Certyfikatu POT, nie wcześniej niż 3 lata od daty jego otrzymania.

Certyfikat Internautów – przyznany zostanie w drodze głosowania internetowego na portalu www.polska.travel

Certyfikat Specjalny przyznawany jest produktowi i niezwykłym potencjale, mało znanemu
i istniejącemu na rynku nie dłużej niż 2 lata.

Nagrody

Produkty turystyczne nagrodzone Certyfikatem POT w tym Certyfikatem Internautów i Specjalnym otrzymują prawo do posługiwania się logo Certyfikatu POT w swoich materiałach promocyjnych. Stosowanie logo Certyfikatu podnosi rangę miejsca oraz stanowi swoisty znak jakości miejsca / wydarzenia. Produkty wyróżnione Certyfikatem włączane zostają również w działania promocyjne prowadzone przez POT na rynku krajowym oraz na rynkach objętych działaniami Zagranicznych Ośrodków POT.

Produkt turystyczny wyróżniony najwyższą nagrodą „Złotym Certyfikatem POT” otrzymuje dodatkowo krajową kampanię promocyjną w roku 2020 zrealizowaną przez POT o wartości nie mniejszej niż 150 tysięcy złotych.

Ubiegłoroczni laureaci z regionu

W 2019 roku Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej zdobyła Sztolnia Królowa Luiza z Zabrza. Do miana Złotego Certyfikatu zgłoszona została Kopalnia Srebra z Tarnowskich Gór jednak nie udało się jej zdobyć tytułu. Być może w tym roku się uda?

Kto w tym roku powalczy o tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego? Czy tym razem Śląskie pochwalić się będzie mogło czwartym Złotym Certyfikatem POT? O tym przekonamy się z końcem listopada podczas ogłoszenia wyników konkursu.

Regulamin XVII edycji Konkursu_2019

W razie pytań osobą do kontaktu pozostaje:

Natalia Wójcik
Specjalista ds. promocji
natalia@slaskie.travel
tel. 32 207 207 1

 

Przeczytaj również