turystyka śląskie

Konkurs Województwa Śląskiego „Śląskie. Turystyka bez barier”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. „Śląskie. Turystyka bez barier”. Konkurs ma na celu podniesienie dostępności do atrakcji turystycznych województwa śląskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami . W ramach konkursu zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, obejmujące co najmniej jedną z marek terytorialnych województwa śląskiego.

Oferty należy składać w terminie do  25.04.2022 r. Na realizację konkursu przeznaczono: 500 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: „Śląskie. Turystyka bez barier” 

 

 

 


Przeczytaj również