turystyka śląskie

Majowe Roadshow na Białorusi

Narodowe Organizacje Turystyczne Grupy Wyszehradzkiej organizują roadshow turystyczny „DISCOVER CENTRAL EUROPE” na Białorusi w dniach 15-18 maja br. Liderem tego zadania jest Słowacka Organizacja Turystyczna. Roadshow odbędzie się według następującego harmonogramu:

Presentation and workshop, Brest, 15 May 2017
Presentation and workshop, Gomel, 16 May 2017
Presentation and workshop, Mogilev, 17 May 2017
Presentation and workshop, Minsk, 18 May 2017

Szczegółowe informacje na temat każdego z warsztatów, formularz zgłoszeniowy oraz formularze rezerwacyjne do hoteli znajdują się poniżej:
General Information V4 roadshow Belarus 2017
Application Form Roadshow V4 Belarus 2017
Reservation form hotel Ermitage Brest
Reservation form hotel Turist Nadzeya Gomel
Reservation form hotel Turist Mogilev
Reservation form hote Orbita Minsk

W przypadku zainteresowania udziałem w warsztatach prosimy o  przesłanie wypełnionych  dokumentów na adres:  office.ru@slovakia.travel, z kopią na lubica.alusicova@mindop.sk oraz emilia.kubik@pot.gov.pl. Prosimy o przesłanie dokumentów (wypełniony formularz zgłoszeniowy, logo firmy oraz zdjęcia)  w jednym pliku ZIP z nazwą uczestnika. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia br., po tym terminie uczestnik nie znajdzie się już w przygotowywanym specjalnie na to wydarzenie katalogu uczestników.

Rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie zgodnie z informacjami zawartymi w General Information.

Liczba miejsc z każdego kraju ograniczona do 8 uczestników.

Osobą do kontaktu w razie pytań jest p.:

Emilia Kubik
Główny Specjalista
Departament Instrumentów Marketingowych
Polska Organizacja Turystyczna
tel. +48 (22) 536 70 54
fax. +48 (22) 536 70 04
emilia.kubik@pot.gov.pl


Przeczytaj również