turystyka śląskie

Mamy nowych informatorów turystycznych

26 kwietnia 2010 r. w Centrum Kursów i Szkoleń GWSH odbył się egzamin na Informatora Turystycznego organizowany przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową we współpracy ze Śląską Organizacją Turystyczną.

Do egzaminu przystąpiło 12 studentów GWSH. Osoby, które pozytywnie złożyły egzamin, otrzymały certyfikat wystawiony wspólnie przez GWSH i ŚOT, zaświadczający o posiadaniu kompetencji niezbędnych do pracy w punktach informacji turystycznej oraz na innych stanowiskach pracy w turystyce związanych z udzielaniem informacji turystom.

Egzamin odbywa się po zakończeniu każdej sesji.
Test egzaminacyjny zawiera 30 pytań i obejmuje następujące zagadnienia:
a) wiedza ogólna o województwie śląskim
b) atrakcje turystyczne subregionów województwa śląskiego (szczegółowo)
c) ogólna wiedza o turystyce w województwie śląskim
d) organizacja turystyki w województwie
e) ŚOT i jej działania
f) organizacja promocji i informacji turystycznej w Polsce
g) obsługa klienta w punktach IT
h) atrakcje turystyczne innych regionów Polski (ogólnie)


Przeczytaj również