turystyka śląskie

Mapki atrakcji turystycznych woj. śląskiego – 4 części

W ramach współpracy z ponad 70 Punktami Informacji Turystycznej oraz

Związkiem Gmin Jurajskich,
Stowarzyszeniem Region Beskidy,
Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”,
Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym „Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią”

Śląska Organizacja Turystyczna wydała w maju 2018 r. w łącznym nakładzie 700 tys. egzemplarzy map atrakcji turystycznych po subregionach województwa śląskiego. Wydawnictwa dostępne są w Punktach Informacji Turystycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przeczytaj również