turystyka śląskie

Mapy turystyczne po subregionach 2018

W ramach współpracy z blisko 70 Punktami Informacji Turystycznej oraz

  • Związkiem Gmin Jurajskich,
  • Stowarzyszeniem Region Beskidy,
  • Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”,
  • Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Śląska Organizacja Turystyczna wydała w łącznym nakładzie 155 tys. egzemplarzy map turystycznych po subregionach województwa śląskiego.


Przeczytaj również