turystyka śląskie

Materiały do lekcji online

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa Polska Organizacja Turystyczna podejmuje akcję promującą projekty lekcji on-line związane z polską turystyką. Poszukiwane są materiały w tym z woj. śląskiego: wykłady,  warsztaty lub inne elementy edukacyjne (np. spacery wirtualne), które mogą być pomocnym narzędziem do prowadzenia edukacji zdalnej oraz poszerzenia wiedzy na temat atrakcji turystycznych i regionu wśród dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.

Materiały mogą zostać wykorzystane do poznawania przez uczniów polskich regionów i atrakcji turystycznych nie tylko w aspekcie geograficznym, historycznym czy również związanym z fizyką.

Zachęcamy do przesyłania materiałów najlepiej w terminie do 23.04.2020 r.

Dostarczane materiały będą wykorzystane przez media elektroniczne POT do dystrybucji wśród nauczycieli i szkół w Polsce.

Osobą do kontaktu ze strony POT jest: p.Jolanta Wołowiec p.o. Kierownik Zespołu ds. promocji Polskich Marek Turystycznych, tel. +48 (22) 536 71 46, email: jolanta.wolowiec@pot.gov.pl.


Przeczytaj również