turystyka śląskie

Najlepsze it w kraju

Polska Organizacja Turystyczna i Zarząd Forum Informacji Turystycznej ogłosiły już piątą edycję konkursu na „Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej”.

W konkursie mogą brać udział wszystkie punkty it działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Oceniana będzie m. in. trafność lokalizacji placówki, jej wygląd, funkcjonalność i estetyka wnętrza, dostępność dla turystów, w tym osób niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, zasięg i kompletność udzielanych informacji oraz zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września, do godziny 17.00. W sprawach regulaminowych i organizacyjnych prosimy o kontakt Jackiem Idzikowskim, który jest koordynatorem konkursu z ramienia POT (jacek.idzikowski@pot.gov.pl; tel.: 0-22/ 536-70-67, fax: 0-22/ 536-70-04/86)

Przypomnijmy, że w roku 2008 II miejsce w kategorii miast powyżej 75 tys. mieszkańców zdobyło Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej. Mamy nadzieję, że w tym roku inne punkty it ze śląskiego powtorzą ten sukces. Już dziś trzymamy kciuki!


Przeczytaj również