turystyka śląskie

Nowe informatory i przewodniki turystyczne po województwie śląskim

W ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji turystycznej” w łącznym nakładzie 330 tys. egzemplarzy ukazały się najnowsze wydawnictwa promujące województwo śląskie.

Znajdziemy wśród nich:

– Przewodnik turystyczny po województwie śląskim, który ukazał się również w angielskiej i niemieckiej wersji językowej.

– 5 rodzajów Informatorów turystycznych,w  tym po: Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Metropolii Silesia, Beskidach, Śląsku Cieszyńskim oraz Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego.

Wydawnictwa dostępne są 67 Punktach Informacji Turystycznej na terenie województwa.

przewonik i infromatory

stopka_eu1


Przeczytaj również