turystyka śląskie

Nowe turystyczne mapy subregionalne

W ramach finansowej współpracy z blisko 70 Punktami Informacji Turystycznej oraz

  • Związkiem Gmin Jurajskich,
  • Stowarzyszeniem Region Beskidy,
  • Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”,
  • Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Śląska Organziacja Turystyczna wydała w łącznym nakładzie 265 tys. egzemplarzy mapy turystyczne po subregionach województwa śląskiego. Wydawnictwa dostępne są w Punktach Informacji Turystycznej.

mapy


Przeczytaj również